Статті

Інтраперитонеальна алопластика в лікуванні післяопераційних вентральних гриж

У поєднанні з методикою розділення анатомічних компонентів передньої черевної стінки за Ramirez необхідно відмітити, що значно кращі як безпосередні, так і віддалені результати у пацієнтів.

Відсутність АКС у післяопераційному періоді у пацієнтів свідчить про те, що завдяки інтраперитонеальній пластиці створюється оптимальний об’єм черевної порожнини без підвищення ВЧТ, тоді як методика розділення анатомічних компонентів передньої черевної стінки у поєднанні з алопластикою «onlay» не виключає виникнення інтраабдомінальної гіпертензії, про що свідчать показники ВЧТ та розвиток АКС у пацієнтів.